Trening koncentracji uwagi

Trening koncentracji uwagi

Koncentracja uwagi to umiejętność skupiania się na jednej rzeczy. Cały proces polega na odrzuceniu nadmiaru informacji – po to, aby do świadomości docierały jedynie informacje istotne.

Zaburzenia koncentracji są obecnie jednym z najczęściej występujących zaburzeń funkcjonowania umysłu.

                  Symptomy zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci w różnym wieku według koncepcji prof. Marty Bogdanowicz[1]:

 

 • obniżona sprawność ruchowa w zakresie własnego ciała,
 • obniżona sprawność ruchowa w zakresie rąk,
 • słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • opóźniony rozwój lateralizacji,
 • zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej,
 • opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa artykulacja głosek,
 • opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • trudności z rysowaniem i odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych, rysowaniem szlaczków,
 • trudność z zapamiętywaniem wierszy, piosenek,
 • słabą orientację w czasie,
 • trudności w nauce czytania,
 • zwierciadlane pisanie liter i cyfr,
 • trudność w przyswajaniu języków obcych lub trudnych pojęć,
 • częste zamyślanie się na lekcjach lub nadmierna ruchliwość.

 

Zaburzenia koncentracji przekładają się na niechęć do nauki oraz trudności w relacjach społecznych. Jednak umiejętność skupiania uwagi, podobnie jak wszystkie inne zdolności umysłu, da się wyćwiczyć za pomocą odpowiednio dobranych technik.

Serdecznie zapraszam na indywidualny trening koncentracji przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę.

 

Źródło: Forzpańczyk A., Koncentracja Skuteczny Trening Skupiania Uwagi, Warszawa 2015.

[1] Lipowska M., Dysleksja i ADHD – współwystępujące zaburzenia rozwoju, Warszawa 2011.