Terapia Ręki

Terapia Ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni, palców jak i dostarczenia wrażeń dotykowych zarówno z zakresu czucia powierzchniowego jak i głębokiego. Funkcjonalne podejście zakłada tworzenie procesu oddziaływań terapeutycznych zgodnych z potrzebami dziecka i dostosowanych do jego funkcjonowania zarówno poznawczego jak i ruchowego.

Zajęcia terapii ręki prowadzona są według koncepcji Wioletty Bartkiewicz i Anety Giczewskiej. Podstawą programu jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania różnych funkcji.

 

Źródło: Giczewska A., Bartkiewicz W., Program Terapii Ręki (PTR) Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki, Warszawa 2014.