Terapia Neuro Taktylna

Terapia Neuro Taktylna

Terapia neurotaktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. 

Współdziała ona z metodą integracji odruchów. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

 

Techniki te wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

  • integrację odruchów, 
  • zakres napięcia mięśniowego, 
  • integrację sensomotoryczną, 
  • świadomość kinestetyczną.

 

Źródło: www.asto.net.pl