Oferta

Oferta

Oferuję Państwu profesjonalną diagnozę i terapię wad wymowy oraz zaburzeń mowy i komunikacji. Podczas swojej działalności zawodowej miałam okazję pracować z dziećmi w różnym wieku oraz z rozmaitymi problemami komunikacyjnymi. Moimi pacjentami były dzieci z dysfunkcjami aparatu artykulacyjnego, zaburzeniami genetycznymi (Zespół Dandy Walkera, choroba von Recklinghausena, Zespół Klinefeltera), rozszczepem podniebienia oraz wargi, zaburzeniem napięcia mięśniowego, dyzartrią, niedokształceniem mowy o typie afazji oraz opóźnionym rozwojem mowy.

W terapii łączę tradycyjne metody z nowoczesnymi technologiami, dzięki czemu zajęcia są atrakcyjne, wymuszają pełniejsze uczestnictwo pacjenta i przyśpieszają sukces. Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych, w których razem z dzieckiem uczestniczy rodzic. Dbam o to aby zajęcia były ciekawe, dostosowane do temperamentu, zainteresowań i potrzeb dziecka. Staram się również, aby w Fabryce rodzice moich podopiecznych czuli się komfortowo i otrzymali wsparcie, którego oczekują.

Dla każdego dziecka tworzę indywidualny program terapii, o którym informuję rodziców. Jeżeli występują u dziecka zaburzenia wykraczające poza moje kompetencje kieruję dziecko do zaufanych specjalistów z danej dziedziny.

Jako neurologopedą kliniczny pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacyjnymi na skutek urazów neurologicznych.

Posiadam doświadczenie w zakresie:
• diagnozowania oraz planowania i prowadzenia terapii pacjentów po zatruciu metalami ciężkimi
• prowadzenia terapii pacjentów onkologicznych
• terapii pacjentów z zaburzeniami afatycznymi i dyzartrycznymi na skutek udarów krwotocznych i niedokrwiennych oraz wypadków komunikacyjnych
• terapii pacjentów z selektywną utratą pamięci na skutek urazu.

W przypadku ograniczonej mobilności pacjenta, jestem w stanie poprowadzi terapię w domu pacjenta.

W moich kompetencjach znajduje się również współpraca z opiekunami pacjentów oraz najbliższą rodziną, mająca na celu zwiększenie efektywności terapii

Brzmi ciekawie?