Integracja odruchów pierwotnych

Integracja odruchów pierwotnych
wg. Sally Goddart Blythe

Odruchy pierwotne to grupa odruchów rozwijających się w okresie życia płodowego. Są one w pełni rozwinięte w momencie narodzin w terminie, a następnie stopniowo wyhamowywane i przekształcane w bardziej dojrzałe wzorce ruchowe  oraz sprawności posturalne w pierwszych  miesiącach życia.

Wyhamowanie i przekształcenie odruchów jest przede wszystkim rezultatem dojrzewania rozwijającego się ośrodkowego układu nerwowego.

Odruchy niezintegrowane prawidłowo mogą zaburzać takie sprawności ruchowe jak :

 • obracanie się,
 • pełzanie na brzuchu,
 • utrzymanie prostej postawy gdy głowa jest zwrócona do boku,
 • umiejętność przekraczania linii środkowej ciała,
 • rozwój integracji obustronnej,
 • koordynacja oko – ręka,
 • przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej,
 • umiejętność skupiania wzroku na różnych odległościach widzenia,,
 • śledzenie wzrokiem w pionie,
 • utrzymanie równowagi ciała,
 • prawidłowe napięcie mięśniowe,
 • kontrola ruchów oczu,
 • sprawności przestrzenne.

Program Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej umożliwia ocenę stanu układu neuromotorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomaga określić przyczynę trudności w nauce a  także pomaga ją wyeliminować przez zastosowanie specjalnego programu ćwiczeń integrujących.

 

Żródło: Goddart Blythe S.,  Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?, Warszawa 2015.