KILKA SŁÓW O MNIE


Jestem neurologopedą klinicznym, absolwentką Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Doświadczenie zdobywam od 2011 roku, prowadząc, dotychczas na Dolnym Śląsku, własną praktykę logopedyczną oraz współpracując z przychodniami w ramach kontraktu z NFZ. Jestem szczególnie zainteresowana biomechanicznym modelem terapii orofacjanlnej oraz pracą z pacjentami z deficytami neurologicznymi.

MOJA EDUKACJA

Jestem również magistrem pedagogiki, co pozwala mi łączyć wiedzę pedagogiczną z neurologopedyczną, a to niewątpliwie pozytywnie przekłada się na efekty terapii. W swojej pracy biorę odpowiedzialność terapeutyczną za Pacjenta, dlatego nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie na szkoleniach, kursach oraz współpracując z innymi specjalistami.

MOJE OSIĄGNIĘCIA

OFERTA INDYWIDUALNA


Oferta dla dzieci

Oferuję Państwu profesjonalną diagnozę i terapię wad wymowy oraz zaburzeń mowy i komunikacji. Moimi pacjentami były dzieci z dysfunkcjami aparatu artykulacyjnego, zaburzeniami genetycznymi (Zespół Dandy Walkera, choroba von Recklinghausena, Zespół Klinefeltera), rozszczepem podniebienia oraz wargi, zaburzeniem napięcia mięśniowego, dyzartrią, niedokształceniem mowy o typie afazji oraz opóźnionym rozwojem mowy.

W terapii łączę tradycyjne metody z nowoczesnymi technologiami, dzięki czemu zajęcia są atrakcyjne, wymuszają pełniejsze uczestnictwo pacjenta i przyśpieszają sukces. Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych, w których razem z dzieckiem uczestniczy rodzic. Dbam o to aby zajęcia były ciekawe, dostosowane do temperamentu, zainteresowań i potrzeb dziecka.

Staram się również, aby w Fabryce rodzice moich podopiecznych czuli się komfortowo i otrzymali wsparcie, którego oczekują. Dla każdego dziecka tworzę indywidualny program terapii, o którym informuję rodziców. Jeżeli występują u dziecka zaburzenia wykraczające poza moje kompetencje kieruję dziecko do zaufanych specjalistów z danej dziedziny.

Oferta dla dorosłych

Jako neurologopedą kliniczny pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacyjnymi na skutek urazów neurologicznych.

Posiadam doświadczenie w zakresie:
• diagnozowania oraz planowania i prowadzenia terapii pacjentów po zatruciu metalami ciężkimi
• prowadzenia terapii pacjentów onkologicznych
• terapii pacjentów z zaburzeniami afatycznymi i dyzartrycznymi na skutek udarów krwotocznych i niedokrwiennych oraz wypadków komunikacyjnych
• terapii pacjentów z selektywną utratą pamięci na skutek urazu.

W przypadku ograniczonej mobilności pacjenta, jestem w stanie poprowadzi terapię w domu pacjenta.

W moich kompetencjach znajduje się również współpraca z opiekunami pacjentów oraz najbliższą rodziną, mająca na celu zwiększenie efektywności terapii

MOJE OSIĄGNIĘCIA


OFERTA DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ


Zajmuje się  przede wszystkim

- przesiewowe badania logopedyczne
- diagnoza logopedyczna
- indywidualna terapia logopedyczna
- grupowa profilaktyka logopedyczna (grupy do 5 osób)

W ramach nawiązanej współpracy proponuję:

1. Przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych wśród wychowanków przedszkola /szkoły w celu określenia potrzeby przeprowadzenia pełnej diagnozy.
2. Materiały dla dzieci dostarczane im każdorazowo po zajęciach w celu utrwalenia w domu umiejętności nabytych w przedszkolu /szkole.
3. Własne materiały i pomoce logopedyczne wykorzystywane w czasie zajęć.
4. Prowadzenie dokumentacji dla każdego uczestnika terapii.
5. Darmowe konsultacje dla rodziców wychowanków przedszkola /szkoły.

WYŚLIJ MI WIADOMOŚĆ


Małgorzata Łuczak - ZnanyLekarz.pl

Małgorzata Łuczak